Senaat

 

Senaat Verskoof – Van Kruistum bestaat uit:

Praeses: amice J. Verskoof
Abactis: amica A. van Kruistum
Quaestor: amica W.M. Grisnich
Assessor: amice A.D. de Jong

Het jaarthema voor 2017/2018 is ‘Kom ga met ons!’

Het motto is ‘Procedamus gaudio‘.

In het kader van dit alles is ook de senaat op deze pagina uitstekend zichtbaar.