Over PFSAR

Wat is PFSAR?
PFSAR een studentenvereniging in Apeldoorn. Zij is ontstaan in 1904 onder de naam DINDUA: Door Inspanning Nuttig, Door Uitspanning Aangenaam. Sinds eind jaren ’20 van de vorige eeuw is de naam PFSAR: Per Fidem Studiumque Ad Rostra. Dat is Latijn voor: door geloof en studie naar het (s)preekgestoelte. Op 9 december viert de vereniging haar geboortedag: de Dies Natalis Corporis. Het doel van onze vereniging is: de onderlinge gemeenschap van de leden bevorderen en meewerken aan hun theologische vorming en ontwikkeling.

De senaat
PFSAR kiest elk jaar uit de leden een bestuur: de senaat. De senaat bestaat uit vier personen: praeses, abactis, quaestor en assessor. Samen besturen zij het PFSAR-bootje en zorgen zij voor de coördinatie van alle PFSAR-activiteiten. De praeses zit de vergaderingen voor, de abactis verzorgt alle schriftelijke contacten, zowel binnen als buiten de vereniging. De quaestor is verantwoordelijk voor de financiën en de assessor schrijft de acta.

Commissies
De senaat delegeert verschillende taken aan commissies. De weekendcommissie organiseert het jaarlijkse PFSAR-weekend, de diescommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de verjaardag van PFSAR. De ontspanningscommissie slaat bier en ander vocht in voor de wekelijkse ‘zolderavond’ en organiseert ook zo nu en dan nog iets leuks. De studiecommissie bereidt het jaarthema voor, selecteert lectores en verzamelt voorstudiemateriaal. De PR-commissie verzorgt de website en andere PR-mogelijkheden. De noviciaatscommissie begeleidt aspirantleden bij hun kennismaking met het corps. Dan is er nog een commissie voor ons eigen blad getiteld SPRAF! (Studentikoos Periodiek ter Relativering binnen de Apeldoornse Faculteit) en, last but not least, de lictorencommissie. Deze laatste groep is verantwoordelijk voor alle ‘klusjes’ die gedaan moeten worden en die geen bijzondere gaven vereisen: de zaal klaarzetten voor een vergadering, de hele boel weer opruimen achteraf, bardienst draaien, enzovoorts.

Studiekringen
De studiekringen zijn een uitgelezen mogelijkheid om de doelen van PFSAR te verwezenlijken. Elk jaar draaien er een aantal kringen, die ieder een geheel eigen onderwerp bestuderen: de bijbel, het voorstudiemateriaal voor de lezingen, mooie films of maatschappelijke onderwerpen.

De leden
Iedereen die als student staat ingeschreven aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), kan lid worden van PFSAR. Tussen de aanmelding en het daadwerkelijke lidmaatschap ligt het noviciaat: een periode van kennismaking tussen corps en novieten.

De Areopagus
De zolder van het TUA-gebouw is door PFSAR omgedoopt tot ‘Areopagus’. De inventaris is uitgebreid met een aantal banken, een bar, een tafeltennistafel en een pooltafel. Hier komen de PFSAR-leden iedere donderdagavond samen voor een hapje, een drankje, een spelletje en heel veel gezelligheid! Ook is er de mogelijkheid voor goede en opbouwende gesprekken!