Lid worden

Lid worden van PFSAR is mogelijk voor iedereen die als student staat ingeschreven aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Tussen de aanmelding en het daadwerkelijke lidmaatschap ligt het noviciaat: een periode van kennismaking tussen corps en novieten. Een speciale commissie doet haar uiterste best om deze wederzijdse kennismaking zo goed mogelijk te laten verlopen. Deze zogenaamde NoviCom wordt hierin bijgestaan door allerhande hulpkrachten: lictoren, ostiarii, patroni en soms zelfs de Grootinquisiteur.

Opgave voor het noviciaat kan vanaf mei bij de abactis van de novicom, te bereiken via novicom@pfsar.nl.